Το Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχοφυσιολογίας και Έρευνας του Στρες ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2016 (ΦΕΚ 1228Β/27-4-2016) υπό την ευθύνη της Επίκουρης Καθηγήτριας Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Παναγιώτας Περβανίδου, και με την υποστήριξη του διευθυντή της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωργίου Χρούσου καθώς και του διευθυντή της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Παπαγεωργίου.

Το εργαστήριο στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" καθώς και στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο, όπου βρίσκεται η Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορκής Παιδιατρικής.

Στόχος είναι η πολυδιάστατη μελέτη των διεργασιών της ανάπτυξης, η οποία θα βοηθήσει στην σε βάθος κατανόηση καθώς και στην ακριβέστερη περιγραφή των επιμέρους χαρακτηριστικών αναπτυξιακών διαταραχών της παιδικής ηλικίας, οι οποίες εκφράζονται κλινικά με ευρεία φαινοτυπική ποικιλία. Παρά το γεγονός ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά παρατηρείται και αναλύεται εντός του κοινωνικού πλαισίου είναι σημαντικό να προσεγγίζεται παράλληλα με τις βιολογικές διεργασίες που ως υπόστρωμα την καθορίζουν, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απαρτίωση των δεδομένων στο πλαίσιο ενός βιοψυχοκοινωνικού συνεχούς. Μια τέτοια προσέγγιση, όπως επιδιώκεται μέσω της ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου μας, αφενός διαμορφώνει για τις νευροεπιστήμες μια οριοθετημένη περιοχή μελέτης και αφετέρου αναπροσανατολίζει την διάγνωση και την θεραπεία των διαταραχών της ανάπτυξης. Αυτό θα είναι η βάση για να σχεδιάσουμε ακριβέστερα διαγνωστικά εργαλεία και έγκαιρες,καινοτόμες και στοχευμένες παρεμβάσεις που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό του εργαστηρίου, την ερευνητική δραστηριότητα καθώς και το κλινικό και εκπαιδευτικό έργο της Μονάδας Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής.